Mesures i precauciones davant del COVID19

El Mercat del Ninot amb motiu del R.D. 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, està posant tots els mitjans al seu abast per anul·lar, en el possible la propagació de l’esmentat COVID-19.
A tal efecte, i seguint les recomanacions de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Estat Espanyol està implementant:
· Recomanació i senyalització per l’apropament als productes de les parades.
· Recomanació i marcatge de separació entre clients.
· Controls de l’aforament al Mercat.
· Atenció constant de neteja en la zona de públic.
· Desinfecció específica i diària de les zones de venda i logística.
· Atenció i neteja constant dels lavabos i rentamans amb seca-mans homologats per aire
· Recomanació per la utilització de mascaretes i guants.
· Tancament al públic de les parades de restauració (Bars, Restaurant i parades amb degustació de producte.
· Manteniment de l’horari d’obertura del Mercat de 8 a 21 hores (En cas de modificació d’horari és comunicaria amb urgència)
· Manteniment del Servei a Domicili.

Seguim al vostre servei.