SERVEI A DOMICILI

El Mercat del Ninot amb motiu del R.D. 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, està posant tots els mitjans al seu abast per anul·lar, en el possible la propagació de l’esmentat COVID-19.
Darrerament s’ha incrementar exponencialment la compra a domicili pel que hem incrementat el personal per donar un millor servei.
Telèfons de contacte:
Servei Domicili:  93.453.03.60
Consultes: 697.428.156.